Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En äggkartong som ligger i gräset

Hållbar utveckling

Vi vill ha en positiv utveckling i Falun och en hållbar utveckling för alla.

Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling. Den vanligaste definitionen är: Hållbar utveckling är utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

Våra ledande politiker är överens om att utvecklingen i Falu kommun ska vara hållbar och grundas i Agenda 2030 och de Globala målen, det vill säga Agenda 2030 ska inte hanteras som ett sidospår utan som en integrerad del i kommunens styr- och ledningssystem.

Läs mer om hur Falu kommun arbetar utifrån de Globala målen

Sidan uppdaterad 2022-03-30