Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Häller vatten i ett glas

Vatten- och avloppsplan

Att trygga tillgången till rent dricksvatten är en av de viktigaste framtids­frågorna i världen. Naturgivna förutsättningar, som berggrundens sammansättning, lokala markförhållanden och mänsklig påverkan riskerar förorena våra dricksvattentäkter och vattendrag och därmed orsaka problem för människors hälsa eller miljön. Den mänskliga påverkan beror delvis på brister hos enskilda avloppsanläggningar eller på dåliga förutsättningar för enskilda avloppsanläggningar.

Dåliga lokala förutsättningar för att lösa vatten och avlopp och otydlighet om kommunens planer för VA-utbyggnad kan vara ett hinder för den enskilde fastighetsägarens möjligheter att bygga och utveckla sitt boende. VA-planen ger tydlighet om vad som gäller.

Vatten- och avloppsplan i Falun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilagor till VA-planen

Bilaga 1: Förklaring av prioriteringsgrunder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2: Va-utbyggnadsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 3: Steg 3 i arbetet med Va-planering i Falu kommun Pdf, 1.7 MB.

Vatten och avloppsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2019-09-19