Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flera hus

Husutstakning och lägeskontroll

Beställning av husutstakning eller lägeskontroll

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Att börja bygga med fel placering på tomten eller fel höjdsättning kan bli dyrt. Det kan till och med leda till skadeståndsanspråk. Byggherren ansvarar för att huset blir byggt på rätt plats och enligt beviljat bygglov.

Vid utsättning visas läget för byggnaden ut på marken enligt beviljat bygglov. Normalt görs utsättning innan schaktning för grunden gjorts

Du kan beställa husutstakning eller lägeskontroll av oss genom att använda vår e-tjänst:

Husutstakning - e-tjänst för beställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lägeskontroll - e-tjänst för beställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också ringa eller maila oss. Våra kontaktuppgifter  hittar du genom att klicka på kontaktikonen längre upp på denna sida. Vi behöver din beställning senast fem dagar före det datum du vill att vi stakar ut en byggnad så att vi har möjlighet att göra de förberedelser som krävs och planera in arbetet. Vi tar betalt för både husutstakning och lägeskontroll.

Utstakning av hus

Vid en husutstakning så markeras läget för en blivande byggnad ut på rätt plats på marken så att det stämmer med bygglovet. En husutstakning utförs normalt i två moment, grovutstakning och finutstakning.

Grovutstakning

Grovutstakning sker oftast innan schaktning påbörjas och innebär att vi markerar ut den blivande byggnadens läge med träkäppar och sprayfärg. Finns det en höjdangivelse på färdig sockel eller golv i bygglovet så sätter vi också ut en höjd i närheten av byggnadens markeringar. Grovutstakningen gör vi oftast med hjälp av våra noggranna satellitmottagare som har en mätningsnoggrannhet inom 5 centimeter.

Bild på profiler för finutstakning

Profiler för finutstakning

Finutstakning

En finutstakning gör vi efter schaktning, men innan grunden gjuts. Innan vi kan göra en finutstakning behöver du sätta upp profiler (ställningar) i byggnadens hörn, se illustrationen ovan. Dessa profiler måste ha god stabilitet för att vi ska kunna genomföra utstakningen med utlovad noggrannhet. Vi markerar sockel- eller fasadliv, beroende på vad som angetts i bygglovet, med spikar på profilerna som i bilden ovan. Finutstakningar gör vi med en totalstation för att kunna garantera en noggrannhet på 5 mm.

Lägeskontroll

Lägeskontroll utför vi som en del i bygglovsprocessen. När det har byggts något nytt så mäter vi in den nya byggnadens faktiska läge och jämför det med dess planerade läge. Lägeskontrollen bör göras tidigt i byggprocessen för att undvika så att dyrbara förändringar till följd av avvikelser från bygglovet kan undvikas.

Efter utförd lägeskontroll skrivs ett lägeskontrollsbevis.

Sidan uppdaterad 2024-06-04