Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

I årets val kan du ta hjäp av ambulerande röstmottagare

Ta hjälp av ambulerande röstmottagare

En nyhet i årets val är att varje kommun måste ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning innebär att en röstmottagare kommer till ditt hem, eller finns på annan plats för att ta emot din röst.

- Den här möjligheten har som sagt inte funnits tidigare, men val- och demokratinämnden har utsett fem personer att fungera som ambulerande röstmottagare, säger Mats Sörsten, projektledare för kommunens valarbete.

Sjukdom, ålder eller någon form av funktionsnedsättning kan göra det svårt för en person att tag sig till avsedd röstningslokal. Kanske inte heller finns det någon annan person som kan fungera som bud.

Det är då möjligheten med ambulerande röstmottagare kommer in.

På 10 av kommunens särskilda boenden kommer ambulerande röstmottagning att ske under september: Bjursåsgården, Daljunkaregården, Hälsingebacken, Källegården, Lyssfallet, Herrhagsgården, Korsnäsgården, Kårebacken, Lustigknopp och Norshöjden.

-Vi kommer att finnas på plats vid bestämda tider, det är bra om alla är uppmärksamma på det redan nu, säger Mats Sörsten.

Kan komma hem

Men det finns även möjligheter för ambulerande röstmottagare att komma hem till en enskild person.

-Då får man kontakta kommunens valkansli i god tid före valet. Minst två valmottagare måste finnas med vid ett hembesök, så det är inte alldeles enkelt att lösa på direkten, säger Mats Sörsten.

Men det går också att få annan hjälp vid röstning.

Dels kan du få hjälp att rösta i vallokalen, eller också utse ett bud som lämnar din röst om du själv inte kan ta dig till vallokalen på grund av exempelvis sjukdom eller funktionsnedsättning.

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Budet ska vara 18 år

Budet ska vara minst 18 år gammal och kunna visa upp en id-handling när hen lämnar in budrösten. Följande personer kan vara bud:

  • din make, maka eller sambo
  • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
  • lantbrevbärare
  • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt

Särskilt material för budröstning kan beställas hos kommunen eller hos Valmyndigheten. Valsedlar kan hämtas på alla ställen där man kan rösta eller beställa direkt från partierna.

En budröst får göras i ordning tidigast 24 dagar före valdagen. Budrösten kan lämnas in som förtidsröst eller på valdagen i vallokal.

Här hittar du mer information om valet 2018 (avpublicerad länk)

Sidan uppdaterad 2019-09-20