Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Dalarnas idrottsmuseum

Dalarnas idrottsmuseum får ett extra bidrag av kommunen och räddas därför från en konkurs.

Dalarnas idrottsmuseum får extra bidrag

Falu kommun ger Dalarnas idrottsmuseum ett extra hyresbidrag på 82 500 kronor, då museet haft problem med ekonomin och hotats av en konkurs.

Dalarnas idrottsmuseum är en stiftelse där Falu kommun är en av stiftarna och därmed en av huvudmännen för verksamheten. Kommunens årliga hyresbidrag ligger på 180 000 kronor.

För fem år sedan flyttade museet från Lugnet, och hamnade istället i fastighet i centrum, vid Vattugränd.

Sedan halvårsskiftet 2019 har museet fått en ökad hyra för sina lokaler. En ökning från 142 000 kronor i kallhyra årligen till 280 000 kronor årligen i kallhyra. Tillkommande el och värme ligger på 65 000 kronor årligen.

Det gör att den sammanlagda lokalkostnaden ökat från 207 000 kronor till 345 000 kronor.

För att klara den icke budgeterade hyresökningen krävdes ett tillskott om 82 500 kronor för att förhindra att verksamheten skulle gå i konkurs.

Vid sitt senaste sammanträde beslutade kultur- och fritidsnämnden att utbetala ett engångsbidrag på det begärda tillskottet.

– I de lokaler som museet disponerar har hyran tidigare varit låg. Engångsbidraget vi nu ger är en kortsiktig lösning, då den nuvarande hyran inte ryms i nästa års budget. Samtal och sonderingar pågår därför, för att hitta en ny lokal åt museet redan från årsskiftet, säger nämndordförande Svante Parsjö Tegnér.

Ungdomsverksamhet kvar i Enviken

Kultur- och fritidsnämnden beslutade också att verksamheten för 10-12 åringar fortsätter att bedrivas på fritidsgården i Enviken under vårterminen 2020.

Två eftermiddagar i veckan bedrivs verksamheten av fritidsgårdspersonalen. En eftermiddag i veckan kommer PRO i Enviken erbjudas att bedriva verksamheten mot en ersättning på 17 000 kronor.

– Detta som en förlängning av det treåriga projekt som pågår fram till årsskiftet. PRO är enligt tjänstemännen positiva till detta. Annars pågår en översyn av fritidsverksamheten som går ut på att den ska bli mer mobil och uppsökande för att nå fler ungdomar. Tanken är att ordna aktiviteter som ungdomar vill ha på sin fritid. Verksamheten ska bli bättre på att lyssna, fånga upp och stötta ungdomar så att de får en meningsfull fritid, säger Svante Parsjö Tegnér.

Nämnden fick lära sig mer om kulturmiljön

Under oktobersammanträdet fick också nämnden lära sig mer om hur kulturmiljön behöver förvaltas.

– Kulturmiljön är en faktor bland andra när vi bestämmer kring bland annat detaljplaner och områdesbestämmelser. Ett väl förvaltat kulturarv kan bidra till både unika värden för oss som bor i Falu kommun, men det kan också bidra till att Falun lockar turister och därmed vara positivt för en växande sysselsättning inom turismen. Det kan uppstå spänningar mellan boende, näringsverksamhet och bevarande av kulturmiljö. Det krävs dialog för att väga in de olika aspekterna. informationen till de som bor inom världsarvet behöver förbättras, säger Svante Parsjö Tegnér.

Nämnden fick även information om kulturskolans verksamhet plus en rundvandring i lokalerna.

Sidan uppdaterad 2019-10-28