Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Tygband på gräsmatta

Idrottsföreningar får pengar ur stiftelse

Falu kanotklubb och Tofta gymnastikförening är de senaste att få pengar ur Stiftelsen för fritidens främjande i Falu kommun. Kommunstyrelsen fattade ett beslut om detta vid sitt senaste sammanträde.

Det är i Stiftelsen för fritidens främjande i Falu kommun, som kommunen lagt VM-vinsten på 15 miljoner kronor.

Stiftelsen har som ändamål att lämna bidrag till verksamhet eller projekt i Falu kommun, som ökar utbudet av och tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter med tyngdpunkt på Faluns landsbygd. Verksamheten ska i huvudsak ha ungdomar och unga vuxna som målgrupp.

Den här gången var det fem ansökningar som hade kommit in. Två beviljades, en avslogs och två återremitterades av kommunstyrelsen.

Falu kanotklubbs ansökan om 317 000 kronor beviljades med motiveringen att verksamheten riktar sig främst till barn- och ungdomar på landsbygden, som inte kan utföra paddling i sin hembygd under vinterhalvåret, vilket möjliggörs genom verksamheten på Hosjöholmen där forsen aldrig fryser vintertid.

Utveckla gymet i Hosjöholmen

I sin ansökan skriver Falu kanotklubb att projektmedlen främst ska användas till att utveckla det gym som i dag finns inrymt i det gamla snickeriet i Hosjöholmen. Klubben vill öka gymmets yta genom att renovera förrådet som ligger bredvid.

Mer träningsutrustning ska införskaffas, bland annat paddlingsmaskiner, och även två containers ska köpas in för att användas som kanotförråd.

Tofta gymnastikförening får 94 528 kronor.

Föreningen ska bygga en hinderbana på en del av Åsen, som sedan många år nyttjas av föreningen som en fotbollsplan.

Hinderbanan kommer att ha flera nivåskillnader så att den även kan användas av de yngre.

Sidan uppdaterad 2020-03-03