Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Flaggor

Förundersökningen mot Lufab:s förra vd läggs ner

Styrelsen för Lugnet i Falun AB, Lufab, beslutade i februari att polisanmäla sin tidigare vd, som misstänktes för grov trolöshet mot huvudman och förfalskning av urkund. Under gårdagen beslutade åklagaren att lägga ner förundersökningen.

Bakgrund till den polisanmälan som gjordes var den utökade granskningsrapport som tagits fram under ledning av Falu kommuns stadsjurist.

– En förundersökning har gjorts av åklagarkammaren efter de uppgifter vi tagit fram. Åklagaren gör bedömningen att inte gå vidare med ärendet, säger Falu kommuns stadsjurist Leif Nilsson.

– De uppgifter som framkom gjorde att vi ville gå till botten med det här, därför gjorde vi en polisanmälan, säger Lufab:s styrelseordförande Veronica Zetterberg (M).

Upphandlingar

I den utökade granskningsrapporten framkommer bland annat att det i många fall saknas skriftliga avtal från leverantörsinköp som överskrider gränsen för direktupphandling.

Bland annat utmärks följande poster:

  • Marknadsföring och kommunikationstjänster inköpts för cirka 1,7 miljoner kronor.
  • Bemanningstjänster inköpts för cirka 1,5 miljoner kronor
  • Arkitekttjänster köpts in för cirka 2,2 miljoner kronor
  • Juridiska tjänster köpts in för cirka 1,6 miljoner kronor

Arbetsmiljöundersökning

En arbetsmiljöundersökning utfördes under slutet av 2018 och början på 2019. Undersökningen utfördes och levererades av ett företag till Lufab. Undersökningen har enligt den utökade utredningen presenterats i två versioner som skiljer sig från varandra.

Det finns även uppgifter om att vissa personer på bolaget har varit utsatta för kränkande särbehandling enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Dåvarande fastighetschef Anders Nordlund blev erbjuden av företagets förra vd att avsluta sin anställning genom ett utköp.

– Vi har haft olika åsikter i vissa beslut, sakfrågor och när det gäller arbetsmiljön, säger Anders Nordlund, som nu är tillförordnad vd för Lufab.

Skadeståndsanspråk

Vidare beslutade styrelsen i samband med polisanmälan att bolaget ska kräva skadestånd av tidigare vd för ren förmögenhetsskada.

Utöver detta ställdes även krav på en konsult som anlitats tidigare angående felaktig rådgivning rörande en tvist kring renoveringen av hoppbackarna. Konsulten krävs på cirka 8 miljoner kronor för felaktig rådgivning i samband med tvisten.

– Om och i så fall hur vi går vidare med det här kommer vi att diskutera i styrelsen under nästa styrelsemöte. Vi har redan genomfört vissa rutiner för att något liknande inte ska kunna ske igen och vi jobbar på flera områden med förbättringsarbeten, säger Veronika Zetterberg.

I augusti förra året lämnade vd:n sin post och KPMG fick i uppdrag av kommunrevisionen att utföra en granskning av vd:s utövning, arbetsmiljö och upphandling.

I november förra året presenterades rapporten som bland annat visade brister i rutiner vid upphandlingar och att den interna kontrollen brustit. Vidare belystes problem med arbetsmiljön.

I februari valde företaget att polisanmäla sin förra vd.

Lufab:s förre vd har nekat till anklagelserna från början.

Sidan uppdaterad 2020-05-12