Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Massor med skor på ett blått idrottsgolv.

Allmänhetens tider införs i sporthallar

Från och med i höst införs allmänhetens tider i Lugnets sporthallar. Detta efter ett beslut i kultur- och fritidsnämnden.

Tidigare i år kom ett medborgarförslag in till Falu kommun, där förslagsställaren föreslog att Falu kommun skulle erbjuda öppna tider för olika aktiviteter när sporthallarna på Lugnet inte bokats upp. Alltså på samma sätt som allmänhetens åkning på isstadion.

Förvaltningen menade att förslaget överensstämde bra med hur man vill tillgängliggöra idrottsanläggningarna för fler Falubor. Vid veckans sammanträde ställde sig också nämnden positiv till förslaget.

– Att kunna sporta, spela innebandy, basket eller vad man vill göra när hallen inte är uthyrd tyckte nämnden var ett alldeles utmärkt förslag. Vi beslutade därför att införa ”allmänhetens tider” i sporthallen, säger Svante Parsjö Tegnér (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser då iordningställande av hallarna kan lösas med befintliga resurser. Tiderna som kommer erbjudas kommer oftast vara förlagda till sena eftermiddagar och sena kvällar. Tider på helger kommer också att kunna finnas.

Ja till bibliotekssamverkan

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att godkänna ett samverkansavtal för bibliotekssamverkan mellan Dalarnas 15 kommuner och Region Dalarna. Falun är värdkommun för avtalet.

– Följden av avtalet blir att vi i Dalarna kan få tillgång till alla de bibliotekstjänster de 15 kommunerna och Region Dalarna har. När avtalet är godkänt av alla parter ska man kunna befinna sig i Sälen, låna en bok som finns i Orsa och sedan lämna igen den i Falun, för att ta ett exempel. Vi får samma tillgång till böcker och information var vi än bor i Dalarna, säger Svante Parsjö Tegnér.

Biblioteksfilialen i Näs, Hosjö, kommer att ersättas av en verksamhet där tanken är att samarbeta med Kopparstaden och erbjuda bibliotekstjänster via deras samlingslokaler.

– Samtal pågår om detta och det är inte klart i detalj hur samarbetet ska genomföras, men tanken är att ha fortsatt verksamhet i närområdet, säger Svante Parsjö Tegnér.

Vägledningsdiskussion om relaxverksamhet

Nämnden hade en vägledningsdiskussion om eventuell relaxverksamhet på Lugnet som kan komma att förläggas till det badhus som ska vara klart hösten 2022. Tanken är att det skulle kunna vara en plats för återhämtning, umgänge och för att få energi.

Relaxen ska fokusera på att vara en plats där alla ska känna sig välkomna, från "vanliga falubor" som behöver koppla av till elitidrottare som söker återhämtning sig efter ett träningspass.

– Från nämndens sida framfördes att det är väldigt viktigt att vi har goda kalkyler och ett gott beslutsunderlag inför kommande beslut. Preliminära kalkyler visar på att relaxen ska kunna finansieras via intäkter från besökare och att det ska kunna ge ett överskott, säger Svante Parsjö Tegnér och fortsätter:

– Frågan om eventuell alkoholservering togs upp och olika åsikter framfördes. Passar alkoholservering in i en kommunal badhall med fokus på hälsa? Gör det att ha ett tydligt genomtänkt koncept så att det vid vissa tider går att servera alkohol samtidigt som människor som vill ha en alkoholfri miljö har goda möjligheter att komma till relaxen? Detta är något att reflektera över för nämndledamöterna.

Minskade intäkter på grund av corona

Periodrapporten pekar på ett prognostiserat underskott på 5,4 miljoner kronor för nämnden.

– Cirka 4,8 miljoner kronor av detta beror på intäktsbortfall på grund av Covid-19. Bland annat hyrs inte idrottshallarna ut som det var tänkt och även skolförvaltningen ställer in en rad aktiviteter som till exempel simundervisning, säger Svante Parsjö Tegnér.

Nämnden tog också del av information om driftstöd till Falu IF och en tälthall.

Beslut togs att låta förvaltningen tillsammans med Sektor service och Lufab utreda framtida isytor på Lugnet. Ärendet återkommer för statusrapport redan nästa nämnd.

Sidan uppdaterad 2020-05-20