Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Svenska flaggor vajar bredvid VM-spåret.

Nu kan VM-ansökan skickas in till det internationella skidförbundet. KOmmunstyrelsen har fått ta del av preliminär genomförandeplan och även godkänt redovisningen av kommunens preliminära ekonomiska åtaganden.

Nu kan VM-ansökan skickas in till FIS

Falu kommuns arbete med att söka skid-VM 2027 går vidare. Nu har kommunstyrelsen godkänt redovisningen av kommunens preliminära ekonomiska åtaganden och fått ta del av den preliminära genomförandeplan som tagits fram.

– Arenan i Falun är i världsklass efter upprustningen inför VM 2015. Ett nytt VM 2027 skulle innebära att vi drar nytta av de investeringar som gjordes då på bästa möjliga sätt. Genom beslutet i kommunstyrelsen kan Svenska skidförbundet med uppbackning av Falu kommun nu gå vidare och lämna in ansökan till Internationella skidförbundet (FIS), säger Joakim Storck (C), kommunstyrelsens ordförande.

– Kommunstyrelsen hade en bra diskussion och beslutet om att gå vidare med ansökan om skid-VM känns tryggt och väl förankrat i Falupolitiken. Jag är glad för det, och ser fram emot det fortsatta arbetet framåt, säger oppositionsrådet Jonas Sallén Lennerthson (S).

I november 2020 fattade kommunfullmäktige ett beslut om att Falu kommun tillsammans med Svenska skidförbundet skulle ansöka om att få arrangera skid-VM 2027.

I beslutet fanns också med att innan VM-ansökan skickades in, skulle en preliminär genomförandeplan presenteras för kommunstyrelsen och kommunens ekonomiska åtaganden skulle godkännas. Den officiella ansökan ska vara internationella skidförbundet tillhanda den 1 maj 2021.

Beslutat är också att en medborgardialog ska föras under processen, där kostnader och konsekvenser för Falu kommun sammanställs, belyses och löpande görs tillgängliga för kommuninvånarna.

Genomförandeplan presenterades

Falu kommun har i samverkan med skidförbundet arbetat fram en preliminär genomförandeplan som baseras på de förutsättningar som finns nu. En ansökningsprocess för ett VM pågår under drygt ett år. Tilldelas man sedan uppdraget att arrangera mästerskapet så tillkommer en planeringsperiod på knappt fem år.

Vid tisdagens sammanträde presenterades den preliminära genomförandeplanen för kommunstyrelsen av Sara Tigerström Monfelt, Falu kommun, och Ulrika Back Eriksson, Svenska skidförbundet, vilka kommer att ansvara för kampanjarbetet.

Vem som får arrangera skid-VM 2027 avgörs vid internationella skidförbundets kongress i maj 2022. Ägarna av Beyond skiing AB (Svenska skidförbundet, Falu kommun och Visit Dalarna) har beslutat att kampanjorganisationen ska ligga i detta bolag.

I genomförandeplanen finns åtta rubriker med: Inledning, bakgrund, ansökningsprocess, genomförande, efter ett VM, kampanjfasen, genomförandet och en sammanfattning.

Bara själva ansökningsprocessen består av en mängd olika faser. Allt från att sätta kampanjorganisationen till att ta fram ett bra koncept och göra en bra slutprocess.

Godkände redovisning av ekonomiska åtaganden

Kommunstyrelsen godkände också redovisningen av kommunens preliminära ekonomiska åtaganden.

Falu kommun kommer bland annat att finansiera två tredjedelar av anmälningsavgiften – 950 000 kronor - ha personella kostnader och resekostnader under kampanjfasen.

En första kampanjbudget är presenterad vilken uppgår till 3 225 000 kronor, och i den ingår anmälningsavgiften. Förutom den ska övriga kostnader finansieras av skidförbundet, bidrag och medlemmar i Beyond skiing.

Vid ett eventuellt VM är utgångspunkten i dag att ett VM-bolag kommer att bildas i vilket kommunen kommer att vara delägare. Detta kommer att medföra kostnader som i nuläget inte är kända.

Vad gäller investeringar på Lugnet är bedömningen att den arena som i dag finns på Lugnet inte kommer att kräva några större investeringar för att genomföra ett skid-VM. De faciliteter som saknas ska kunna lösas genom temporära lösningar.

Lugnet i Falun AB uppskattar att behovet av investeringar kopplade till ett nytt skid-VM skulle handla om 8-10 miljoner kronor.

I en preliminär genomförandebudget uppskattas det ekonomiska bidraget från FIS, främst TV-pengar, uppgå till 128 miljoner kronor.

Skulle Falun få VM ska en arrangörsavgift om 400 000 schweiziska franc (cirka 3,8 miljoner kronor) betalas in till FIS. Som arrangör ska man även erbjuda 600 träningsdagar för utvecklingsländer.

Sidan uppdaterad 2021-04-15