Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Sara Tigerström Monfelt stående framför en röd vägg.

Sara Tigerström Monfelt, kommunens kampanjledare, påtalar att ingenting är klart trots att det bara är Falun som kandiderar för skid-VM 2027.

Nu ska Falun bli godkänd som VM-kandidat

Det är bara Falun som sökt om att få arrangera skid-VM 2027, men än ingenting klart. Först i maj 2022 fattas beslutet om vem som får arrangera mästerskapet.

– Fokus ligger fortfarande på att få VM i de nordiska grenarna till Falun. Vi är ännu inte godkända som kandidat, men att vi skulle vara ensam sökande kom lite oväntat, säger Sara Tigerström Monfelt, kommunens kampanjledare.

I november 2020 beslutade kommunfullmäktige att Falun, tillsammans med Svenska skidförbundet, skulle ansöka om att få arrangera skid-VM 2027. Den 29 april i år skickade Svenska Skidförbundet in den formella ansökan till internationella skidförbundet (FIS).

Den 2 maj meddelade FIS att Falun var enda sökande. Något som många tolkat att det nu skulle vara klart.

Men så är det inte. Mycket arbete återstår att göra för Faluns kampanjledning, innan FIS-kongressen i maj 2022 fattar beslutet om värdstad.

Gäller att bli godkänd som kandidat

– Först och främst handlar det om att Falun ska bli godkänd som kandidat. FIS har en kandidatursprocess som ska följas oavsett om det är en sökande eller flera. Närmast kommer ett stort arbete att läggas på att besvara frågeformuläret FIS World Championships Questionnaire. Det är ett detaljerat frågeformulär med 20 olika områden. Det handlar i huvudsak för oss att svara på hur vi avser att genomföra evenemanget, säger Sara Tigerström Monfelt och fortsätter:

– Det finns en mängd olika beröringspunkter. Det handlar om boende, transportmöjligheter, tävlingsprogram, väderförhållanden, tullregler, medicinsk support, infrastruktur, anläggningarnas beskaffenhet med mera, med mera. Senast den 1 september ska vi ha inkommit med svaren.

Falu kommun och Svenska Skidförbundet tar tillsammans fram svaren och det kommer också ske i samverkan med bland andra Region Dalarna, Falu energi & vatten, Visit Dalarna, Lugnet i Falun AB och berörda förvaltningar.

– Detta jobb har nu påbörjats och kommer att göras klart under de kommande tre månaderna, säger Sara Tigerström Monfelt.

Efter att svaren skickats in följer en period där FIS utvärderar svaren och ber om eventuella kompletteringar. Ett beslut om Falun blir godkänd som kandidat tas i samband med FIS-councils möte under senhösten 2021.

Slutligt besked kommer maj 2022

I maj 2022 kommer det slutliga beslutet.

– Nu ska vi visa för FIS och för oss själva att vi är den bästa kandidaten. Bara för att vi är enda sökande, så betyder inte det att vi kan luta oss tillbaka och bli passiva. För oss gäller det att hitta ett bra och vinnande koncept. Vad söker vi på? Vad vill vi med vårt VM? Att vi är en arrangör i världsklass det vet alla redan, men vad kan vi mer göra? Säger Sara Tigerström Monfelt och fortsätter:

–För oss är det viktigt att sätta VM i en kontext och inte se det som ett enskilt evenemang. Vad vill vi uppnå för effekt med VM i Falun, både tiden fram till, under och efter.

Nätverket Beyond Skiing är ett mycket viktigt stöd för kandidatursarbetet. Antalet partners och ambassadörer som vill vara med och stödja kampanjen fortsätter hela tiden att stiga.

Faluborna ska vara delaktiga

Skid-VM 2027 ska bli Faluns VM. I det fortsatta arbetet kommer därför mycket kraft läggas på att göra Faluborna delaktiga i arbetet och skapa en stolthet för ett nytt skid-VM på Lugnet.

– Att ha en nära dialog med våra medborgare blir oerhört viktigt. Vi har tagit fram en kampanjsida här på falun.se fylld med information, där också Faluborna har möjlighet att skicka in frågor, säger Sara Tigerström Monfelt.

I samband med att ansökan skickades in, så betaldes också anmälningsavgiften på 150 000 schweiziska franc in. Kommunen står för två tredjedelar, 100 00 schweiziska franc (cirka 940 000 svenska kronor).

En garanti om att arrangera 200 träningsdagar för aktiva i utvecklingsländer ingick också.

– Det räknas en dag per huvud. Vi kommer att erbjuda aktiva att komma hit och träna. Falun har de senaste åren visat att man kan färdigställa en arena tidigt på säsongen med träning på riktig snö, för både backe och längd.

–Vi ska vara stolta över att ha en arena i världsklass. Lugnet är unikt, slutar Sara Tigerström Monfelt.

Mer information om kampanjarbetet hittar du här Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-05-26