Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

En vattenflaska och en fotbollssko på grönt gräs.

Föreningarnas anläggningsbidrag höjs

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att generellt höja anläggningsbidragen, för föreningsägda anläggningar, med 35 procent. Samtidigt byts namnet på bidragsformen till anläggningsstöd.

I budgeten för 2022 har nämnden fått medel att höja stödet för föreningsägda anläggningar. Utöver den generella höjningen behöver stödet till några anläggningar höjas ytterligare, då idrottsliga krav på anläggningarna ökat.

Stödet för fotbollsgräsplan, bandyplan, hockeyrink, golfbana och motorstadion/crossbana höjs därför med 55 procent.

I samband med det ökade stödet, införs också ett krav på att anläggningen ska använda för föreningens organiserade tränings- och tävlingsverksamhet.

– Det ökade stödet är välkommet då det varit oförändrat under många år samtidigt som kostnaderna stigit. För att ta del av stödet krävs en ansökan från berörd förening, säger nämndordförande Svante Parsjö Tegnér (L).

Förvaltningen får utökad ram

Vid årets sista sammanträde tog också nämnden ett beslut om 2022-års detaljbudget.

Förvaltningen får för 2022 en utökad ram. Sektorerna fritid, kultur, bibliotek, natur- och kulturskolan, kreativ verkstad och Kulturhuset tio14 fick alla generella uppräkningar av sina budgetar.

Kommunfullmäktige har beslutat om särskilda satsningar på Världsarvet Falun, Kulturreservatet Dikarbacken, öppen verksamhet och stödet till föreningsägda föreningar.

– På initiativ av mig fick förvaltningen i uppdrag att utreda och återkomma med förslag på finansieringen av underskottet i natur- och kulturskolan på en miljon kronor. Detta då att en neddragning av tjänster skulle kunna påverka 130 elevers undervisning. Nämnden beslutade att undervisningen inte ska påverkas negativt av underskottet. Under 2021 var underskottet 2,4 miljoner kronor, säger Svante Parsjö Tegnér.

Idrotten stöder läsprojekt

Bibliotekschefen Karin Hahne fanns på plats vid nämndsammanträdet och informerade om "Idrott & läsning i Falun", vilket är ett samarbete med mellan Falu kommun och föreningslivet.

Via olika projekt som "bokholkar" där man kan låna böcker, och läsning i samband med idrott, inspelade filmer med idrottare från IBF Falun som ger lästips, så är målet att inspirera till läsning hos barn och unga.

Kulturskolans verkamhet ska utvecklas

Kulturskolans chef Uno Hagstrand lämnade information om Kulturskolans verksamhet.

Målet är att utveckla verksamheten, hitta nya målgrupper samtidigt som tradition och hantverkskunnande förs vidare till nya generationer. Verksamheten erbjuder körsång för både unga och åldersrika, musikundervisning och teater.

Aktiviteter för både människor med funktionsvariation respektive små barn med föräldrar finns.

Kulturskolan samarbetar med grundskola, särskola och gymnasium för att nå ut till alla barn och unga med sin verksamhet.

Sidan uppdaterad 2021-12-21