Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

tjej med plåster på armen

Förslag: Inget vaccinationskrav för personal

Förslaget innebär att inget krav på vaccination mot covid-19 för personal införs. Falu kommun vill i stället se bredare och mer långsiktigt på frågan med att förhindra spridning av sjukdomar i samtliga verksamheter.

Måndagen den 7 februari ska kommunstyrelsen ta ställning i frågan. Enligt det tjänstemannaförslag som ligger utgår resonemanget från flera olika punkter.

– Att hindra smittspridning av covid-19 är ett oerhört viktigt arbete. Men istället för att titta endast på covid-19 ser vi att det krävs ett bredare och mer långsiktigt arbete för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Det handlar inte om att förringa vikten av att förhindra spridningen av covid-19 eller alla som drabbats hårt av den sjukdomen på olika sätt, säger kommundirektör Pernilla Wigren.

Andra saker viktigare just nu

Falu kommun anser att vaccination mot covid-19 är en viktig del i arbetet med att förhindra spridning av sjukdomen. Vaccination av personal inom vård och omsorg är särskilt angelägen för att skydda de i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. En minskad förekomst av covid-19 bland vård- och omsorgspersonalen innebär en minskad smittrisk för alla omsorgstagare som personalen tar hand om, och det innebär även en lägre sjukfrånvaro bland personalen. Men att vaccinera sig är frivilligt.

– Vi ser att andra saker än att kräva vaccination av anställda är viktigare. Det viktigaste är att riskgrupperna i Falu kommun är väl vaccinerade. Vi måste komma ihåg att situationen på våra boenden ser annorlunda ut än det gör hos Region Dalarna. På våra boenden har vi samma personer boende hela tiden. Hos Region Dalarna ser det inte ut så då de varje dag får många nya patienter, säger hälso- och sjukvårdschef Johan Björklund.

Bedömningen är gjord utefter den sammantagna situationen som råder just nu. Förändras läget så kan även Falu kommuns inställning till krav på vaccination för covid-19 förändras.

– Det är viktigt att betona att det här är en bedömning vi gör utefter hur det är just nu. Förändras nuläget eller om andra rekommendationer tillkommer så kan vi komma att göra en ny bedömning, säger Pernilla Wigren.

– Just nu prioriterar vi andra insatser som vi tror har större inverkan, som till exempel hygienutbildning, snabbtester/screening, att minska andelen timvikarier och begränsa så att färre personer besöker enskilda hemtjänsttagare, säger Johan Björklund.

Utbildning i att hindra smittspridning

Arbetsgivaren ansvarar för att förebygga och hantera risker i arbetsmiljön och det gäller även risker för smittsamma sjukdomar. Utredningen föreslår därför att samtlig personal löpande utbildas i verksamheten för att förhindra smittspridning av alla smittsamma sjukdomar.

Alla verksamheter har olika utgångspunkter och därför olika omfattande utbildningskoncept då situationen ser olika ut för smittspridning på förskolor, skolor, kontor eller inom vård- och omsorg med personer inom riskgrupp.

– Vi behöver ha utökade utbildningskoncept för att stärka kompentens ytterligare i ett långsiktigt arbete där man för respektive verksamhet riktar in sig på hur man bryter smittvägar och hur man förhindrar smittspridning. Då kan vi arbeta för att hindra smittspridning av många sjukdomar som kan få allvarliga konsekvenser, som exempelvis covid-19, säsongsinfluensa och calicivirus, säger Johan Björklund, hälso- och sjukvårdschef.

Frågeställningar som beaktats

  • Vilken effekt ger ett vaccinationskrav? Vi ser en relativt liten effekt
  • Vad ett vaccinationskrav innebär för befintlig personal och vid nyanställning
  • Vad innebär ett vaccinationskrav för bemanningen om befintlig personal behöver omplaceras och var nyanställd personal kan placeras. Vilka begränsningar ger det och hur skulle det kunna påverka Falu kommuns bemanning.
  • I vilket läge är Falu kommun i pandemin just nu? - Vaccinationstäckningen bland befolkningen är hög och få behöver inneliggande vård på sjukhuset.
  • Om klassificeringen av covid-19 upphör i Sverige från att vara en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom innebär det även att covid-19 inte längre omfattas av smittskyddslagen.

Det här är ett förslag till beslut utifrån nuvarande rådande läge som tjänstemän med olika expertområden tillsammans tagit fram för Kommunstyrelsen. Det är Kommunstyrelsen som beslutar om Falu kommun ska införa vaccinationskrav eller inte för personal. Det beslutet fattar kommunstyrelsen måndagen den 7 februari.

Sidan uppdaterad 2022-01-28