Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Bild på det vita Rådhuset på Stora torget

Kulturhistoriska värden påverkas negativt av uteservering

Kultur- och fritidsnämnden anser att de kulturhistoriska värdena på Stora torget påverkas negativt av en tilltänkt uteservering. Placeringen bör därför vara i torgets ytterkant.

Vid sitt senaste sammanträde hade kultur- och fritidsnämnden att svara på en remiss om både bygglov och upplåtelse av mark angående en uteservering på Stora torget. Slutgiltigt beslut om bygglov tas av myndighetsnämnden.

Nämndens uppgift är att yttra sig om de kulturhistoriska värdena. kultur- och fritidsnämnden ansåg att dessa påverkas negativt av restaurangen. Placeringen av uteserveringen bör vara vid torgets ytterkant för att påverka den historiska miljön så lite som möjligt.

–Placeringen av uterestaurangen tvärs över ett gångstråk, samt att den blir mycket stor och dominerande och skymmer sikten mot Kristine kyrka och Engelbrektsstatyn, är inte bra för den som vill uppleva den historiska miljön. Stora torget är ett ålderdomligt torg med kullersten och en central del av världsarvet, säger nämndordförande Svante Parsjö Tegnér (L).

Nämnden efterlyser även att ett gestaltningsprogram för Stora torget upprättas, för att få riktlinjer för hur olika intressen ska vägas mot varandra på Stora torget.

Fotbollsvår ser behovet av fler konstgräsplaner

Föreningen Fotbollsvår var inbjudna till nämndens sammanträde.

Fotbollsvår är en förening som representerar 13 idrottsföreningar. De sköter med kommunalt stöd om konstgräsplaner i Korsnäs (Lindvallen), Slätta, Kopparvallen och Dalavallen.

Föreningen berättade om det växande intresset för fotboll bland barn och unga i Falun. Andelen flickor ökar. Fotbollen är Faluns största sport när det gäller antalet utövare och når människor i alla samhällsgrupper.

–Fotbollsvår berättade att Falu kommun behöver öka antalet konstgräsplaner till åtta och att tre av dem bör vara uppvärmda för att kunna erbjuda träningstider till alla barn och unga. Idag har Falun fyra konstgräsplaner varav en är uppvärmd, säger Svante Parsjö Tegnér.

Falu CK får namnrättigheter i tre år

Kultur- och fritidsnämnden beslöt att ge Falu cykelklubb namnrättigheter till mountainbikebanan på Lugnet under tre år.

Cykelklubben kan då sälja namnrättigheterna till sponsorer för att finansiera olika evenemang på både lägre och högre nivå.

–I sommar arrangeras för första gången en världscuptävling i mountainbike på Lugnet som Falu CK och Borlänge CK står bakom, säger Svante Parsjö Tegnér.

Beslut om badpriser i maj

Nämnden hade också en vägledningsdiskussion angående priserna för bad på nya badhuset, som öppnar i slutet av året.

Bland annat diskuterades möjligheterna att sänka priserna inom de budgetramar som nämnden har.

-Beslut tas i maj månad, säger Svante Parsjö Tegnér.

Sidan uppdaterad 2022-04-29