Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2013-09-18.

§ 72 Svar på medborgarförslag Anställning och praktikplatser för personer med funktionsnedsättning

§ 73 Redovisning av motioner som inte färdigbehandlats den 28 augusti 2013

§ 74 Godkännande av socialnämndens reviderade dokumenthanteringsplan

§ 75 Lägesrapport om kommunens delårsrapport per 2013-08-31

§ 76 Begäran om utökad budgetram fr o m 2014 för "rehabilitering i hemmiljö"

§ 77 Återredovisning genomförandet av Kulturskolan vad avser organisation, lokaler, budget och personal

§ 78 Dialog kring ett mer kommunikativt informationsflöde i Falu kommun med inriktning på mediahantering

§ 79 Genomförande av två förstudier för webbplatserna Falun.se och Insidan samt digital skyltsättning

§ 80 Miljöprogrammet Åtgärdsplan 2014-2016 inom allmänna utskottets område

§ 81 Slutrapport projekt Kuling

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2010-09-29

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

19:38 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19