Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2009-01-21.

§ 1 Information om Ung Utveckling

§ 2 Information om Insteget – ett nytt EU-projekt

§ 3 Lägesrapport från kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) om förslag på lokalt arbetsmarknadsråd för Falu kommun

§ 4 Godkännande av lokala kursplaner

§ 5 Information om Kommunalförbundet för vård och behandling i Dalarna

§ 6 Information om ny näringslivschef

§ 7 Information om rekrytering av omvårdnadschef

§ 8 Rapportering av hyresvakanser per 31 december 2008

§ 9 Information från Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)

§ 10 Rådhuset – ombyggnad av ventilation, värme, el m m

§ 11 Information från kommunstyrelseförvaltningen (IT/organisationskontoret)

§ 12 Hanteringen av olika förslag rörande kosten i Falu kommun

§ 13 Försäljning av f d Övertänger skola, Övertänger 23:13

§ 14 Genomförandeorganisation för Falu kommuns lokala miljöprogram

§ 15 Förändring av innehållet i förbundsordningen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt

§ 16 Kulturarvet – ändrat igångsättningsdatum

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Sara Albinsson

Sidan skapad 2004-10-14

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:58 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19