Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2004-08-24.

§ 125 Anställning av tf Personalchef

§ 126 Information från Socialtjänsten

§ 127 Upphandling generellt GIS-system (SBK 206/04)

§ 128 Yttrande över medborgarförslag om bevarandet av nuvarande entrén till stadsbiblioteket (KST 55/04)

§ 129 Fastställande av Policy för att tillgodose att handikappaspekterna beaktas i alla policy- och planeringssammanhang (KST 203/00)

§ 130 Räddningstjänsten Dala Mitts utredning om möjligheten att utföra sotning på den egna fastigheten (KST 50/04)

§ 131 Hyreskontrakt beträffande lokaler för Musikkonservatoriets dansutbildning (KFA 37/03)

§ 132 Information från kommunfastigheter

§ 133 Tendensrapport 2, 2004 (KST 14/04)

§ 134 Åtgärder för kommunstyrelsen med anledning av underskott 2004 (KST 14/04)

§ 135 Ekonomiska regler vid förtida pensionsuttag inom socialtjänsten (KST 14/04)

§ 136 Remiss från Skolverket: Ansökan från Novum Kompetens och Datautveckling AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu kommun ( KST 112/04)

§ 137 Remiss från Skolverket: Ansökan från Falu Frigymnasium om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Borlänge kommun ( KST 106/04)

§ 138 Ansökan om bidrag ur ”Incitamentsfonden” (96.ST270)

§ 139 Hemställan om förlängt borgensåtagande från Svärdsjö Ridklubb (KST148/04)

§ 140 Antagande av dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning för ekonomikontoret (EKT 34/04)

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-01-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:13 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19