Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2011-09-14.

§ 62 Information om processen kring delårsbokslut

§ 63 Prislista för lunchservering i skolmatsalar

§ 64 Återredovisning av projektet Arbetsgivarvarumärke

§ 65 Samarbete mellan Falu kommun och Säters kommun inom PA/ IT-området

§ 66 Säkerhetsinvesteringar på IT-området med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

§ 67 Information om kommunens digitaliseringsprocess

§ 68 Svar på motion från Åsa Nilser (FP): Hur ser det ut med jämställdheten i skolan i Falun

§ 69 Svar på medborgarförslag om gratis busskort för skolungdomar

§ 70 Redovisning av ej slutförda motioner per den 24 augusti 2011

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2010-09-29

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

19:41 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19