Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2010-10-20.

§ 84 Återredovisning av antalet anställda och personal-nyckeltal

§ 85 Förlängning av chefsförordnande

§ 86 Information om kommunens förändrade uppdrag gällande mottagande av flyktingar

§ 87 Information om Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

§ 88 Svar på revisionsrapport: Granskning av registerkontroll inom förskola, skola och skolomsorg

§ 89 Vägledningsdiskussion om städupphandling

§ 90 Budget för kommunstyrelseförvaltningen 2011

§ 91 Upphandling ”Trygghetslarm10” Del 1

§ 92 Upphandling ”Trygghetslarm10” Del 2

§ 93 Upphandling ”Trygghetslarm10” Del 3

§ 94 Information om elupphandling

§ 95 Antagande av strategi för anhörigstöd i Falu kommun

§ 96 Månadsrapport per 2010-09-30

§ 97 Översyn av kommunservice verksamhet och organisation - information

§ 98 Godkännande av nya förbundsordningen och konsortialavtal för Räddningstjänsten Dala Mitt

§ 99 Avtackning

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2010-09-29

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:17 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19