Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2005-10-04.

§ 114 Verksamhetsplanering 2006-2008 – Kommunstyrelsens budget (KS 01/05)

§ 115 Upphandlingsverksamheten – lägesrapport (KS 393/05)

§ 116 Vägledningsdiskussion angående aktuella upphandlingsärenden (KS 393/05)

§ 117 Ombyggnation av Bjursåsskolan, Hus G – antagande av entreprenörer (KS 690/05)

§ 118 Information om miljökonsekvensbeskrivning Svärdsjövattendragen (KST 180/01)

§ 119 Yttrande över motion från Krister Andersson (v), Sören Johansson (v), Keijo Nieminen (v), Inger Nyqvist (v) och Pia Persson (v): Feministiskt självförsvar för tjejer i skolan (KST 178/04)

§ 120 Framtida organisation för vuxnas lärande, arbetsmarknadsfrågor, eventuell daglig verksamhet (LSS) och Datorteket (KST 125/04)

§ 121 Finsam – Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i Dalarna (KST 10/04)

§ 122 Uppföljning av kommunstyrelsens beslut 2005-04-26, § 113, angående kapitalförvaltning av Falu kommuns förvaltade stiftelser (KS 30/05)

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-10-14

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:31 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19