Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2013-01-16.

§ 1 Svar på medborgarförslag: Alternativa driftsformer av kommunala friskolor

§ 2 Svar på medborgarförslag: Elrullstolar på kommunens äldreboenden

§ 3 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Placerade barns skolresultat

§ 4 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Barnomsorg kvällar, helger samt nätter

§ 5 Svar på motion från Ove Raskopp (--) anordnande av en lokal Internationell mansdag

§ 6 Nyttjanderättsavtal avseende gatubelysning i Falu kommun

§ 7 Redovisning av genomförd internkontroll i Falu kommuns förvaltningar enligt kontrollplaner för år 2012

§ 8 Återredovisning genomförandet av Kulturskolan vad avser organisation, lokaler, budget och personal

§ 9 Beslut om ny HR-organisation i Falu kommun

§ 10 Information om förlängning av avtal - Samordnad distribution av livsmedel

§ 11 Information från UpphandlingsCenter

§ 12 Närvaro på sammanträdet

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2010-09-29

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

19:39 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19