Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2006-10-17.

§ 130 Prövning av anställningsavtal


§ 131 Revidering av samverkansavtal

§ 132 Lokalplanering - allmän styrelseinformation

§ 133 Ev försäljning av fastigheten Skyfallet 15, Ingarvet

§ 134 Falu kommuns framtida kostverksamhet - information om genomförandeplanen för den nya organisationen

§ 135 Upphandling av förvaltare för Falu kommuns förvaltade donationer och stiftelser

§ 136 Lägesrapport om upphandlingspolicy med riktlinjer

§ 137 Diskussion om utbildning för förtroendevalda

§ 138 Markförvaltning inom Övre Gruvriset (Gruvrisberget)

§ 139 Diskussion om omfattning och starttid för allmänna utskottets sammanträde i november

§ 140 Yttrande över motion från Bengt Holmquist (s): Förslag till ny regel för kommunala tjänstemäns deltagande i privata bolagsstyrelser

§ 141 Yttrande över revisionsrapport: Revisionsrapport över granskning av föreningsstöd och finansiering av anläggningar för sport och fritid

§ 142 Yttrande över remiss från Utbildnings- och kulturdepartementet: Skolverkets utredning om prövning och bidrag för fristående skolor

§ 143 Slutredovisning av projektrapport från den Parlamentariska Översynsgruppen

§ 144 Antagande av kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning

§ 145 Tidplan för behandling av motion från Maria Wilje (fap) och Ulf Elgemyr (fap): Föreningsbidrag

§ 146 Avtackning

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-10-14

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:38 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19