Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2014-10-15

§ 96 Svar på motion från Mikael Rosén (M), Mats Dahlström (C), Maria Gehlin (FAP), Svante Parsjö-Tegner (FP) och Ingrid Näsman (KD) Inrättande av samhällsbyggnadskontor mm

§ 97 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) Uppvakta alla 100 åringar i vår kommun

§ 98 Finansrapport 2014-08-31

§ 99 Utökning av antalet platser för mottagande av ensamkommande barn

§ 100 Det kommunala informationsansvaret- finansiering och lokalisering

§ 101 Redovisning av Falu kommuns sommarjobb 2014

§ 102 Information om samverkanspartner i Skogsstyrelsens eventuellt kommande ESF-projekt

§ 103 Information om blidande av arbetsgrupp för Sociala företag

§ 104 Familjecentral 2

§ 105 Kontaktcenter i Falu kommun

§ 106 Information om webb-projektet

§ 107 Information om sjuktalsprojektet

§ 108 Återredovisning av antal anställda och personalnyckeltal

§ 109 Beslut om Heltidsavtal

§ 110 Godkännande av avtal om växling av semesterdagstillägg mot extra semesterdagar

§ 111 Rekrytering av förvaltningschef till nya serviceförvaltningen

§ 112 Rekrytering av IT-chef

§ 113 Tvisteförhandling med Kommunal

§ 114 Julklappar till anställda inom kommunen

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2003-03-31

Senast ändrad/kollad 2014-10-28

13:38 av Kerstin Bryskhe Persson

Sidan uppdaterad 2019-09-19