Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2004-04-27.

§ 68 Prövning av anställningsavtal

§ 69 Information från personalkontoret

§ 70 Utsedda anbudsöppnare på ekonomikontoret (EKT 22/04)

§ 71 Lönekartläggning

§ 72 Redovisning och utvärdering av Slättaprojektet (96.ST 270)

§ 73 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag avseende fastigheten Nedre Gruvriset 33:173 (KST 60/04)

§ 74 Lägesrapport om ärenden inom allmänna utskottets verksamhetsområde

§ 75 Information om möjligheten att utföra föreskriven sotning på den egna fastigheten (KST 50/04)

§ 76 Information från Kommunfastigheter

§ 77 Navigatorcenter och Skolpraktik (KST 01/03)

§ 78 Finsam – Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet – en ny möjlighet (KST 10/04)

§ 79 Avtal mellan personalkontorets arbetsmarknadsenhet (AME) och produktionsstyrelsen (kommunservice) - Nu fråga om inrättande av styrgrupp för en samlad arbetsmarknadsverksamhet (KST 266/99)

§ 80 Kvalitetsnätverk Bergslagen

§ 81 Utvärdering av Räddningstjänstförbundet DalaMitt (96.ST0069) (KST16/04)

§ 82 Antagande av Räddningstjänstplan och godkännande av räddningstjänstavtal år 2004 (KST 16/04)

§ 83 Informations- och vägledningsdiskussioner från IT/organisationskontoret

§ 84 Yttrande över motion om två nya utskott inom socialnämnden (KST 21/04)

§ 85 Yttrande över medborgarförslag om upphandling av och information om rättvist producerade produkter (KST 26/04)

§ 86 Information om och delegation för försäljning av fastigheter (SBK 105/04)

§ 87 Behovet av medel för underhållsprojekt för Kommunfastigheter (KFA 37/04)

§ 88 Förutsättningar och möjligheter av fristående förskolor, alternativt familjedaghem i egen regi (KST 263/00)

§ 89 Valfrihet i barnomsorgen (KST 95/03)

§ 90 Redovisning av genomförda affärstransaktioner mellan Falu Stadshus AB, Falu Kommuns förvaltning AB, Falu Elnät AB samt Falu Energi & Vatten AB (KST 19/04)

§ 91 Strategi olycksfallsförebyggande arbete (KST 66/04)

§ 92 Förslag på tänkbara förbättringar utifrån antagen Barn och ungdomsplan och barnbokslut inom Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige (KST 59/04)

§ 93 Utvärdering av offentliga sammanträden för byggnadsnämnden (KST 232/99)

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-01-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:06 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19