Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2006-09-26.

§ 109 Kommunstyrelseförvaltningens budget 2007, med redovisning av verksamhetsmässiga mål som utgör god ekonomisk hushållning


§ 110 Information om Finsam - Finansiell samordning inom reha-biliteringsområdet i Dalarna

§ 111 Falu kommuns framtida kostverksamhet - information om genomförandeplanen för den nya organisationen

§ 112 Diskussion om utbildning för nyvalda förtroendevalda

§ 113 Prövning av anställningsavtal

§ 114 Information om pågående Plusjobb i Falu kommun

§ 115 Uppföljning av Handikappolitiska programmet för Falu kommun

§ 116 Aktuell information till allmänna utskottet

§ 117 Yttrande över motion från Anna Hägglund (c): Öka insatserna för att bekämpa kvinnovåldet!

§ 118 Yttrande över medborgarförslag från Pär Allanson: Samlad måltidsorganisation och gemensam nämnd

§ 119 Yttrande över medborgarförslag från Pär Allanson: Ny övergripande kostorganisation för Falu kommun

§ 120 Finansiering av hyresgästanpassningar i Kv Falan

§ 121 Uppföljning av bidrag ur Stiftelsen Samfond K1 respektive Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond för Falu stads förskönande avseende åren 2004 och 2005

§ 122 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Samfond K1

§ 123 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond för Falu stads förskönande

§ 124 Redovisning av motioner vilkas beredning per 2006-09-12 ej slutförts

§ 125 Fastställelse av jämställdhetsplan och handlingsprogram vid sexuella trakasserier för 2006

§ 126 Antagande av upphandlingspolicy med riktlinjer

§ 127 Antagande av reviderat reglemente för intern kontroll i Falu kommun fr. om. 2007-01-01

§ 128 Ansökan från BRÅ angående bidrag till " Buskröjningsprojekt"

§ 129 Fråga om Västra skolan 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-10-14

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:37 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19