Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2008-02-20.

§ 11Redovisning om projektet ”Heltid till alla”

§ 12 Redovisning från Posom-gruppen

§ 13 Skrivelser från Svärdsjörådet och Svärdsjö Intresseförening om kosten i Svärdsjö

§ 14 Information och aktuellt om IT i Falu Kommun

§ 15 Anställning av skolchef

§ 16 Rekrytering av ny stadsbyggnadschef

§ 17 Beslut om remittering av styrdokumentet ”Lokalpolicy och hyresprinciper för internhyresprissättning och lokalförsörjning i Falu kommun”

§ 18 Fördelning av Falu kommuns uppdrag att ansvara för markområden som förorenats - samt ansvar för övriga kommunala uppdrag enligt Lagen om gaturenhållning mm

§ 19 Svar på revisionsrapport ”Granskning av underhållsplaneringen för fastigheter ägda av kommunen”

§ 20 Projekt Arenamodellen samt heltidsanställningar som huvudregel inom Falu kommun

§ 21 Försäljning av fastigheten Byggmästaren 2, Mäster Jons Gränd 1-3 i Falun

§ 22 Internkontroll 2008: obligatoriska kontrollmoment gällande alla

§ 24 Återredovisning av projektet FixarMalte

§ 25 Antagande av entreprenör för Danholnsskolan - om- och tillbyggnad

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-10-14

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:51 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19