Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2005-05-24.

§ 43 Information om kommunens upphandlingsverksamhet

§ 44 Upphandling av tidningarna Falu miljö och Insikt

§ 45 Information om tidningarna Falu miljö och Insikt

§ 46 Skolpraktik (KS 177/05)

§ 47 Information om utlysande av kulturchefstjänst

§ 48 Information från Kommunfastigheter

§ 49 Information från IT/Organisationskontoret

§ 50 Information från Personalkontoret

§ 51 Yttrande över motion från Katarina Gustavsson (kd): Upprätta en handlingsplan för kvinnofrid (KST 202/04)

§ 52 Yttrande över motion Ulf Elgemyr (fap): Förslag till ändring av 9§ av Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Falu kommun (KS 189/05)

§ 53 Yttrande över motion från Katarina Gustavsson (kd): Införandet av ämnet kriminologi som tillval på gymnasieskolan (KS0 103/05)

§ 54 Tendensrapport 2005:1 (KS 14/05)

§ 55 Fråga om ändring av arvoden för kommunrevisionens ordförande (97.ST 180)

§ 56 Arvode för valnämndens ordförande

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-10-14

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:28 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19