Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2011-05-18.

§ 48 IT-system för vård- och omsorgsförvaltningen

§ 49 Nytt bibliotekssystem

§ 50 Telefoni i Dalarna 2011 inför upphandlingen

§ 51 Information om pågående IT-förändringsprojekt

§ 52 "Projekt Rekrytering" - Riktlinjer vid rekrytering i Falu Kommun

§ 53 Information om kommunal, gymnasial vuxenutbildning

§ 54 Återredovisning av styrdokument avseende registerkontroll mm

§ 55 Utredning och förslag gällande parkeringsplatser för medarbetare i Falu Kommun

§ 56 Uppföljning - Periodrapport april 2011

§ 57 Återrapport av uppdrag från parlamentariska gruppen

§ 58 Svar på motion från Jonny Gahnshag (S), Lena Johnsson (S), Christer Falk (S) och Yvonne Jakobsson (S); Mer gemenskap kring maten

§ 59 Svar på medborgarförslag: Minnesskrift om stads- och kommunfullmäktiges verksamhet i Falun inför 150-års jubiléet 2012

§ 60 "Falu Kommun - en serviceorganisation" Uppföljning av motion; Regelförenkling för företag och medborgare i Falu kommun – bort med regelkrångel och onödig byråkrati

§ 61 Inrättande av tillfällig fullmäktigeberedning för Falu Demokratikommun

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2010-09-29

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

19:41 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19