Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2014-09-17.

§ 81 Svar på medborgarförslag: Sociala företag

§ 82 Svar på medborgarförslag: Anpassning av Falu kommuns fonder och stiftelser

§ 83 Redovisning av motioner som inte färdigbehandlats den 27 augusti 2014

§ 84 Ansökan om bidrag ur stiftelsen Samfond K1 2015

§ 85 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond för Falu stads förskönande 2015

§ 86 Svar på revisionsrapport över granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet

§ 87 Godkännande av handlingsplan IT-översyn

§ 88 Återrapport ny förvaltningsstruktur

§ 89 Redovisning från genomförandet av Kulturskolan vad avser organisation, lokaler, budget och personal

§ 90 Presentation av Rekryteringscenter och kompetensbaserad rekrytering i Falu kommun

§ 91 Information om resursjobb

§ 92 Information om överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn 2014

§ 93 Information om upphandlingsplan UHC

§ 94 Förlängning av visstidsförordnande för ekonomichefen

§ 95 Förlängning av visstidsförordnande för skolchefen

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2003-03-31

Senast ändrad/kollad 2014-09-29

11:31 av Kerstin Bryskhe Persson

Sidan uppdaterad 2019-09-19