Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2007-08-15.

§ 98 Vägledningsdiskussion om livsmedelsupphandling

§ 99 Vägledningsdiskussion över fortsatt arbete med svenska för invandrare

§ 100 Information från kommunfastigheter

§ 101 Information från IT/Organisationskontoret

§ 102 Vägledningsdiskussion för markförvaltningen Övre Gruvriset (Gruvrisberget) - efter remiss

§ 103 Ny huvudman för Kulturarvet

§ 104 Räddningsstation i Falun - upphandling av entreprenör för solcellsanläggning. Återredovisning.

§ 105 Namnbyte på kulturförvaltningen samt förändring av tjänst

§ 106 Information om Vikaskolan

§ 107 Remiss från Skolverket: ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Falu kommun

§ 108 Remiss från Skolverket: ansökan från Nordens Tekniker Institut AB (NTI) om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Falun

§ 109 Remiss från Skolverket: ansökan från Yrkesakademin AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Falu kommun.

§ 110 Remiss från Skolverket: ansökan från Baggium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Falu kommun

§ 111 Tecknande av 3-årigt avtal mellan Migrationsverket och Falu kommun

§ 112 Yttrande över rapport över granskning av bokslut 2006

§ 113 Yttrande över motion från Maria Wilje (fap): Anslå femtio extra semesterdagar till Falu Kommuns anställda

§ 114 Återremiss - Plusjobbare i Falu kommun

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-10-14

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:45 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19