Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2005-08-16.

§ 97 Upphandling av drivmedel

§ 98 Upphandling av livsmedel

§ 99 Information om anställning av personalchef

§ 100 Information om rekrytering av kulturchef

§ 101 Redovisning av ansökan om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet (KS 571/05)

§ 102 Ekonomisk slutredovisning av arbetena i Stadshuset (Falan 20) exklusive biblioteket, redovisning av entreprenörsupphandling för caféet samt beslut om ekonomisk reglering av hyresgästanpassningar utanför ramöverenskommelser (KST 201/99)

§ 103 Lägesrapport om utredning av Falu kommuns kostverksamhet

§ 104 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag avseende fastigheten Linghed 42:14

§ 105 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag avseende fastigheten Mårtsbo 5:91

§ 106 Lägesrapport om Främby Ridhus (KST 212/04)
Aktuell information från kommunstyrelseförvaltningen

§ 107 Informations- och vägledningsdiskussioner från IT/organisationskontoret bredband i vår egen organisation – strategiskt vägval!

§ 108 Yttrande över revisionsrapport: Granskning av bokslut 2004 (KS 384/05)

§ 109 Yttrande över revisionsrapport: Granskning av personaladministrativa systemet Respons (KS 462/05)

§ 110 Redovisning av antalet anställda, sjukskrivningar, rehabiliteringsåtgärder mm inom kommunstyrelsen (KST 184/03)

§ 111 Handlingsplan för jämställda löner (KS 490/05)

§ 112 Kapitalförvaltning av stiftelser

§ 113 Översyn av den kommunala bolagsstrukturen 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-10-14

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:29 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19