Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2014-02-19

§ 18 Svar på medborgarförslag: Matbank för att tillgodose behövande med godtagbara livsmedelsvaror

§ 19 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Inför e-körjournaler på kommunens fordon

§ 20 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Fler sommarjobb till unga

§ 21 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): Omvårdnad, hemtjänst och ledsagare i ordinärt boende

§ 22 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): Inrätta äldrevårdscentral och erbjud falubor över 65 år ett hälsosamtal

§ 23 Svar på motion från Lars Broman (MP), Erik Eriksson (MP) och Richard Holmqvist (MP): Ändra arbetsordningen och låt alla medborgarförslag komma tillbaka till kommunfullmäktige för beslut

§ 24 Svar på motion från Lars Broman (MP) och Erik Eriksson (MP): Inför maxtid för inlägg i kommunfullmäktige genom en överenskommelse mellan partierna

§ 25 Svar på motion från Lars Broman (MP): Pröva 16-årsgräns i kommunalvalet

§ 26 Svar på motion från Lars Broman (MP) och Erik Eriksson (MP): Besluta om högsta antal motioner i kommunfullmäktige genom en överenskommelse mellan partierna

§ 27 Svar på revisionsrapport granskning av löneprocessen 2013

§ 28 Uppföljning av försäkringsskador 2013

§ 29 Information om resultat av förstudierna Insidan och Falun.se

§ 30 Beslut om fortsatt arbete Intranätprojektet

§ 31 Redovisning från genomförandet av Kulturskolan vad avser organisation, lokaler, budget och personal

§ 32 Beslut om riktlinjer för subventionerade anställningar

§ 33 Uppdrag att teckna överenskommelse gällande ungdomar i gymnasieskolan

§ 34 Information om pågående organisationsöversyn

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2003-03-31

Senast ändrad/kollad 2014-02-25

18:03 av Kerstin Bryskhe Persson

Sidan uppdaterad 2019-09-19