Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2011-04-20.

§ 33 Tillsättande av kommundirektör

§ 34 Vägledningsdiskussion inför upphandling av mäklartjänst för handel med elenergi mm

§ 35 Återredovisning av antalet anställda och personalnyckeltal

§ 36 Mer information om e-falun

§ 37 Information om informationssäkerheten

§ 38 Kulturskola i Falun

§ 39 Uppföljning - Periodrapport mars 2011

§ 40 Svar på motion från Gunilla Barkar (C) Trafiksäkerhetspolicy för kommunens anställda

§ 41 Årsredovisning 2010 för Falu kommuns förvaltade stiftelser

§ 42 Information om arbetsmarknads- och integrationskontorets arbete med olika ungdomsgrupper

§ 43 Återredovisning av strategiplan - åtgärdsplan för samverkan kring barn och ungdomsverksamheter

§ 44 Avrapportering av uppdrag från parlamentariska gruppen

§ 45 Ansökningar om bidrag ur Samfond K1

§ 46 Ansökan om bidrag ut Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond för Falu stads förskönande

§ 47 Riktlinjer för trygghetsboende - principiellt ställningstagande

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2010-09-29

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

10:53 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19