Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2003-06-17.

§ 74 Information från personalkontoret

§ 75 Upphandling av pensionsförvaltning (PKT 25.99)

§ 76 Avtal mellan personalkontorets arbetsmarknadsenhet (AME) och produktionsstyrelsen (kommunservice) (KST 266.99)

§ 77 Information från kommunfastigheter

§ 78 Kommunfastigheters tecknade ramavtal – antagna leverantörer

§ 79 Upphandling av IT-system för tillsyn och skötsel av tekniska installationer för Falu kommun

§ 80 Utanordning från länsstyrelsen angående projektet ”Förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet i Falu kommun” (KST 227.02)

§ 81 Förslag till åtgärder för kommunstyrelsens förvaltningar med anledning av Tertialprognos 1 (KST 14.03)

§ 82 Åtgärder för skolförvaltningen med anledning av Prognos 2003:1 (KST 14.03)

§ 83 Åtgärder för socialnämnden med anledning av Prognos 2003:1 (KST 14.03)

§ 84 Överklagande av upphandling av gymnasiala yrkesutbildningar i vuxenutbildningen (KST 143.02)

§ 85 Informations- och vägledningsdiskussioner – ekonomikontoret

§ 86 Informations- och vägledningsdiskussioner - IT/organisationskontoret

§ 87 Ansökan om medel hos Räddningsverket avseende förebyggande åtgärder mot översvämningar (KST 124.03)

§ 88 Översyn av kommunens kopieringstaxa (SBK 149.03)

§ 89 Yttrande över revisionsrapport ”Falu kommuns förvaltade stiftelser, Rapport över granskning av förvaltning och bokslut 2002” (KST 3.03)

§ 90 Yttrande över revisionsberättelse för Falu kommun för år 2002 (KST 14.03)

§ 91 Upphandling av företagshälsovård – policy och riktlinjer (KST 230.02)

§ 92 Falun Folkmusik Festival

§ 93 Svenska Skidspelen

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2003-03-31

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

11:55 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19