Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2014-05-14

§ 66 Svar på motion från Mikael Rosén (M), Mats Dahlström (C), Maria Gehlin (FAP), Svante Parsjö-Tegner (FP) och Ingrid Näsman (KD): Förslag till förstudieutredning för att jämföra Falu kommuns kostnadsläge med andra kommuner

§ 67 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): Förstärkning av sommaraktiviteter för barn

§ 68 Svar på motion från Agneta Ängsås (C) och Kristina Wahlén (C): Trygghetsboende i Enviken

§ 69 Upphandlingssamverkan - revidering av samarbetsavtal och reglemente för gemensamma nämnden med anledning av utökning med Hedemora kommun

§ 70 Antagande av policy och åtgärdsplan för ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak) i Falu kommun

§ 71 Utökning av antalet platser för mottagande av ensamkommande barn

§ 72 Omprioritering till Falun.se som webbprojekt för år 2014

§ 73 Rapport om heltidsprojekt

§ 74 Uppföljning sommarjobb 2014

§ 75 Information om ungdomsuppdrag 2014-2015

§ 76 Olycksfalls och skadeförebyggande arbete i Falu kommun

§ 77 Periodrapport april 2014 19

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2003-03-31

Senast ändrad/kollad 2014-05-20

18:27 av Kerstin M Söderlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19