Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2003-08-19.

§ 94 Information från kommunrevisionen

§ 95 Tendensrapport 2003:2 (KST 14.03)

§ 96 Uppföljning av Kommunfullmäktiges beslut 2003-05-15 § 85 avseende tendensrapport 2003:1 – Skolstyrelsen (KST 14.03)

§ 97 Uppföljning av Kommunfullmäktiges beslut 2003-05-15 § 85 avseende tendensrapport 2003:1 – Socialnämnden (KST 14.03)

§ 98 Uppföljning av Kommunfullmäktiges beslut 2003-05-15 § 85 avseende tendensrapport 2003:1 – kommunstyrelsens förvaltningar (KST 14.03)

§ 99 Prövning av anställningsavtal

§ 100 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag avseende fastigheten Olsbacka 1:6 (96.ST232)

§ 101 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag avseende fastigheten Främby 3:227 (KST 141.03)

§ 102 Falu Industrihus AB (96.ST 122)

§ 103 Yttrande över revisionsrapport ”Upphandling vid FCU” (KST 143.02)

§ 104 Informations- och vägledningsdiskussioner IT/Org

§ 105 Yttrande över motion kommunen bör tillhandahålla alla nykomna en handbok (KST 42.03)

§ 106 Yttrande över remiss Skollagskommitténs betänkande Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen Stöd till vuxnas lärande (Ds 2002:66) (KST 78.03)

§ 107 Personalpolicy för Falu kommun (KST 215.00)

§ 108 Prövning av ej påbörjade investeringar – Övriga förvaltningar (KST 46.03)

§ 109 Översyn av avgifter inom äldre och handikappomsorgen med anledning av besparingsbeting (KST 14.03)

§ 110 Ändring i Falu kommuns finanspolicy (KST 283.00)

§ 111 Information från personalkontoret

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2003-03-31

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

11:55 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19