Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2007-10-17.

§ 139 Verksamhetsinformation från Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret)

§ 140 Plusjobbare i Falu kommun

§ 141 Kapitalförvaltning med etisk inritning

§ 142 Kommunstyrelseförvaltningens förslag till budget/verksamhetsplan 2008

§ 143 Information om Finsam - Falun

§ 144 Projekt Arenamodellen

§ 145 Återredovisning av antalet anställda och personalnyckeltal

§ 146 Ombyggnad av Hosjöskolan -antagande av entreprenörer

§ 147 Uppdrag till Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att utvärdera tjänsten Fixar-Malte

§ 148 Annexet vid Rådhusplatsen - Butikslokal uthyres

§ 149 Nyttjanderättsavtal med Vikabygdens Intresseförening avseende del av gång - och cykelväg

§ 150 Konsekvenser av alternativa driftsformer inom omvårdnadsnämnden - vägledningsdiskussion – redovisning av upphandlingsunderlaget

§ 151 Yttrande över motion från Bengt Holmquist (s) Förslag till en sammanträdesreform

§ 152 Yttrande över medborgarförslag från Anita Ån, Marie Arvidsson, Anne-Maj Ivert, Josef Koic, Shyhrete Bytyqi och Maj Sjöberg angående anställning/praktikplats till invandrare/flyktingar

§ 153 Antagande av Lokalförsörjningsplan – skolfastigheter

§ 154 Namnbyte av Kulturnämnden

§ 155 Antagande av skolplan 2008-2011

§ 156 Markförvaltning inom Övre Gruvriset (Gruvrisberget)

§ 157 Yttrande över revisionsrapport avseende uppföljning av tidigare granskning skog och mark

§ 158 Korrigering av avtal mellan Falu kommun och Migrationsverket angående ensamkommande barn

§ 159 Ansökan från Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) om bidrag ur stiftelsen A Carlssons testamentsfond

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-10-14

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:47 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19