Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2003-09-16.

§ 112 Redovisning projekt minskad skadegörelse Hosjöskolan (ST 270/96)

§ 113 Upphandling av transporter, mat, post och gods inom Falu kommun

§ 114 Information från personalkontoret

§ 115 Jämställdhetsarbetet i Falu kommun

§ 116 Informations- och vägledningsdiskussioner IT/Org

§ 117 Yttrande över motion om att utveckla kostverksamheten i Falu kommun genom att skapa en ny kostorganisation (KST 79/02)

§ 118 Yttrande över medborgarförslag angående Falu kommuns förvaltade stiftelser med förslag att låta utreda rutiner så att respektive förvaltningsenhet åläggs ett bestämt ansvar för beskrivet förvaltningsområde (KST 90/03)

§ 119 Yttrande över medborgarförslag angående valfrihet i barnomsorgen (KST 95/03)

§ 120 Hemställan om kapitaltillskott till Falu industrihus AB (KST 30/20)

§ 121 Uppföljning av kommunstyrelse- och kommunfullmäktigebeslut 2003-06-12 § 107 om kommunal borgen till Falu BS Bandy (KST 102/03)

§ 122 Personalpolicy för Falu kommun (KST 215/00)

§ 123 Upphandling av företagshälsovård - policy och riktlinjer (KST 230/02)

§ 124 Remiss från Skolverket: Ansökan från NTI-skolan (Nordens Tekniker Institut AB) och Baggium om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu kommun (KST 155/03) och (KST 154/03)

§ 125 Prövning av ej påbörjade investeringar (KST 46/03)

§ 126 Yttrande över motion kommunfullmäktiges arbetsformer (KST 131/03)

§ 127 Redaktionell ändring av beslut i kommunstyrelsens allmänna utskott 2003-04-29, § 43: Prövning av anställningsavtal för produktionschefen.
 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2003-03-31

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

11:56 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19