Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2008-09-16.

§ 97 Presentation av ny kommunstyrelsechef: stadsbyggnadschef Margareta Åslund

§ 98 Analys från Sveriges Kommuner och Landsting: En gemensam ingång för arbetssökande

§ 99 Lägesrapport om utformningen av det framtida näringslivskontoret och rekrytering av näringslivschef

§ 100 Lägesrapport beträffande kompetensförsörjningen – förslag till personalutvecklingsplan

§ 101 Prövning av anställningsavtal för förvaltningschef trafik- och fritidsförvaltningen

§ 102 Upphandling av livsmedel

§ 103 Antagande av projektdirektiv för Falu Tekniska Centrum

§ 104 Information om FINSAM

§ 105 Antagande av entreprenör för Bjursåsskolan Hus L

§ 106 Svärdsjöskolan - antagande av entreprenörer

§ 107 Information om kommunstyrelseförvaltningens delårsrapport per 2008-08-31

§ 108 Redovisning av motioner vilkas beredning per 2008-08-27 ej slutförts

§ 109 Svar på remiss från JO: anmälan om hantering av ett överklagande

§ 110 Svar på revisionsrapport – granskning av bokslut 2007

§ 111Beslut om Kulturarvet

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Sara Albinsson

Sidan skapad 2004-10-14

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:55 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19