Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2006-04-11.

§ 45 Information om revidering av samverkansavtal


§ 46 Lägesrapport om systematiskt arbetsmiljöarbete

§ 47 Information om framtagen resepolicy för kommunkoncernen

§ 48 Upphandling av avtal för konsulttjänster och skyddsbarriärer inom Svärdsjövattendraget

§ 49 Information om lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

§ 50 Vägledningsdiskussion i samband med översyn av placeringspolicy för Falu kommuns förvaltade stiftelser

§ 51 Lägesrapport om ”Översyn av Falu kommuns kostverksamhet”

§ 52 Yttrande över motion från Maria Wilje (fap): Fördubbla antalet ferieplatser för Falu Kommuns ungdomar

§ 53 Feriarbeten år 2006

§ 54 Närvarorätt för personalföreträdare i Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 55 Beslut om anställning av Socialchef

§ 56 Skolnämndens utredning med anledning av Maria Wiljes motion; Barn med särskilda och synnerliga behov

§ 57 Delbeslut om översyn av den politiska organisationen inför nästa mandatperiod

§ 58 Yttrande över Revisionsrapport angående granskning av budgetprocessen inom Socialnämndens omvårdnads- och socialförvaltning

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-10-14

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:35 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19