Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2008-03-12.

§ 25 Konsumentverksamheten i Falun 2007

§ 26 Volontärverksamhet i Falun

§ 27 Lokalisering av familjecentral i Falu kommun

§ 28 Kvarteret Rådhuset 1, Verksamhetsanpassning/renovering av lokaler för post- och reprofunktionen

§ 29 Upphandling av Svenska för invandrare, Sfi

§ 30 Redovisning av motioner vilkas beredning per 2008-02-13 ej slutförts

§ 31Tendensrapport 1 och årsredovisning

§ 32 Svar på revisionsrapport: Ärendehanteringsprocessen i kommunstyrelsen

§ 33 Svar på framställan om ersättning för intäktsbortfall vid minskat antal portioner äldremat i Haraldsboköket

§ 34 Uppföljning av försäkringsskador 2007

§ 35 Redovisning av Posom-gruppen

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-10-14

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:51 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19