Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2010-05-19.

§ 42 Information och lägesbeskrivning från kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret)

§ 43 Redovisning av medarbetarenkäten "Attityd 2010"

§ 44 Förlängning av visstidsförordnanden

§ 45 Informationssäkerhetspolicy med instruktioner

§ 46 Lägesrapport om system för tidsplanering

§ 47 Ansökan från Gruvrisets Fritidsgård om bidrag ur Incitamentsfonden för resa till Gotland

§ 48 Förslag om allmänna utskottets arbetsformer

§ 49 Svar på medborgarförslag från Catarina Murmester: Ta till vara ungdomarna i Falu kommun

§ 50 Strategiplan-åtgärdsplan för samverkan kring barn- och ungdomsverksamhet

§ 51 Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från 4-YOU Dalarna AB om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Falu kommun dnr 31-2010:2213

§ 52 Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från Jensen education college AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu kom-mun dnr 32-2010:2119

§ 53 Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om utökad statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasie-skola i Falu kommun dnr 32-2010:2105

§ 54 Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från Falu Frigymnasium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu kommun dnr 32-2010:1756

§ 55 Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från YA Fri AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu kommun dnr 32-2010:1776

§ 56 Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från Lärande i Östergötland AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu kommun dnr 32-2010:2199

§ 57 Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från Lärande i Östergötland AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Falu kommun dnr 32-2010:2168

§ 58 Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från NTI AB (Nordens Tekniker Institut AB) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu kommun dnr 32-2010:1999

§ 59 Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från NTI AB (Nordens Teknikerinstitut Aktiebolag) om rätt till bidrag och statlig tillsyn för den fristående gymnasie-skolan Mikael Elias Teoretiska gymnasium i Falu kommun dnr 32-2010:2311

§ 60 Fråga om ”Möbelretur”

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-10-14

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:14 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19