Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2007-11-14.

§ 160 Återredovisning av antalet anställda och personalnyckeltal

§ 161 Vägledningsdiskussion kring upplåtelser och driftformer mm för kulturfastigheter

§ 162 Information om genomförande av ny styrmodell

§ 163 Sammanställning av redovisningen av bisysslor inom Falu Kommun 2007

§ 164 Nya samverkansformer för Svenska för invandrare, Sfi

§ 165 Prövning av Kristina Harsbos anställningsavtal

§ 166 Beslut om eventuell nedläggning av Norslundsskolan

§ 167 Försäljning av före detta elevbostäder vid Haraldsbogymnasiet (del av Hälsinggården 3:1 och del av Haraldsbo 9:26)

§ 168 Upphandling av alternativa driftsformer avseende boende och daglig verksamhet enligt LSS

§ 169 Svar på revisionsrapport: "Granskning av förutsättningar för ledarskap"

§ 170 Svar på revisionsrapport: Granskning av delårsrapport per 2007-08-31

§ 171 Information om Vård och omsorgscollege

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-10-14

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:48 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19