Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2004-10-06.

§ 156 Verksamhetsredovisning från näringslivskontoret (KST 38/04)

§ 157 Upphandling Envikens räddningsstation – antagande av generalentreprenör för om- och tillbyggnation

§ 158 Information om budgetuppföljning, delårsrapport 2004-08-31 med årsprognos (KST 14/04)

§ 159 Navigatorcenter och skolpraktik (KST 1/03)

§ 160 Information om avveckling av servicehuset Bryggaren (KST 157/04)

§ 161 Ställningstagande till socialnämndens viljeyttring angående
småstugorna vid Risholnsgården m fl (KST 165/04)

§ 162 Information och lägesrapport om ärenden inom allmänna utskottets verksamhetsområde

§ 163 Uppföljning av kommunstyrelsens beslut 2003-09-30 § 210 om inventering av gällande styrdokument/policies(KST 136.03)

§ 164 Utvärdering av Räddningstjänstförbundet Dala Mitt (96.ST0069) (KST 16/04)

§ 165 Återtagande av kommunfullmäktiges beslut angående Södra skolan (KST 93/03)

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-10-14

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:19 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19