Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2007-03-14.

§ 33 Verksamhetsinformation från Kommunstyrelseförvaltningen – kommunfastigheter

§ 34 Fastigheten Skyfallet 15, Ingarvet, ev försäljning - återredovisning från kommunstyrelsens allmänna utskott 2006-11-29

§ 35 Västra skolan – framtida inriktning

§ 36 Extern uthyrning av Annexet

§ 37 Slutredovisning av projektet Attraktiv arbetsgivare friskvård/hälsa

§ 38 Vägledningsdiskussion – rökfri arbetstid

§ 39 Anpassning av lokaler för kommunservice, centralförråd och matpacketering

§ 40 Falu kommuns framtida kostverksamhet - information om genomförandeplanen för den nya organisationen

§ 41 Verksamhetsinformation från Lokala Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)

§ 42 Ny organisation för folkhälsoarbetet

§ 43 Verksamhetsinformation från Kommunstyrelseförvaltningen – stadskansliet, Konsument Falun

§ 44 Verksamhetsinformation från Kommunstyrelseförvaltningen – arbetsmarknads- och integrationskontoret: Arbetsmarknadsläget i Falun samt situationen för plusjobb

§ 45 Redovisning av motioner vilkas beredning per 2007-02-21 ej slutförts

§ 46 Yttrande över motion från Bengt Holmquist (s): Förslag till ny regel för kommunala tjänstemäns deltagande i privata bolagsstyrelser

§ 47 Yttrande över revisionsrapport angående övergripande granskning av kommunstyrelsen och samtliga nämnder med fokus på intern kontroll

§ 48 Översyn av samverkansberedningens organisation och arbetsformer

§ 49 Integrationsverkets förfrågan om ökat flyktingmottagande i Falu kommun

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-10-14

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:42 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19