Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2013-05-22.

§ 54 Svar på medborgarförslag: Flera turistinformatörer till sommaren 2013

§ 55 Svar på medborgarförslag: Inför en jobbgaranti för de som riskerar att placeras i FAS3

§ 56 Svar på medborgarförslag från Ulf Stenberg: Testa en elektronisk brevlåda till våra äldre som bor i utkanterna i våran kommun

§ 57 Svar på motion från Mikael Rosén (M), Mats Dahlström (C), Maria Gehlin (FAP), Svante Parsjö-Tegner (FP) och Ingrid Näsman (KD); Avtalsdatabas för att förhindra nya "affärer"

§ 58 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Informera föräldrar om skolk via sms och e-post

§ 59 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): 35 timmars arbetsvecka för vårdpersonalen i Falu kommun

§ 60 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP): Ökad måluppfyllelse i Faluns kommunala skolor - från byråkrati till elevers behov i centrum

§ 61 Svar på motion från Åsa Nilser (FP): Inför ett pedagogiskt pris

§ 62 Redovisning av slutrapport Kostprojektet samt beslut om kostenhetens fortsatta verksamhet

§ 63 Svar på revisionsrapport över uppföljning av tidigare revisionsgranskningar

§ 64 Interna riktlinjer och rutiner vid upphandling för Falu kommun

§ 65 Nytt uppdrag för arbetsmarknads- och integrationskontoret - Utvidgad målgrupp för samhällsorientering

§ 66 Information om kommunikationskontorets uppdrag och roll

§ 67 IT Information från it-kontoret

§ 68 Information om upphandlat rekryteringsstöd

§ 69 Återredovisning av strategiplan för samverkan kring barn- och ungdomsverksamhet

§ 70 Förlängning av omvårdnadschefens visstidsanställning

§ 71 Information om periodrapport

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2010-09-29

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

19:38 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19