Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2011-03-16.

§ 21 Framställan om projekt ”heltid till alla”

§ 22 Information från Arbetsmarknads- och integrationskontoret

§ 23 Inrättande av projektet ”Möbelreturen”

§ 24 Svar på medborgarförslag: Gör Falun mer turistvänligt genom att vid varje infart anlägga små stugor för turistinformation med språkstuderande ungdomar

§ 25 Internkontrollplan 2011 för kommunstyrelseförvaltningen

§ 26 Svar på fyra medborgarförslag om öppen verksamhet för 10-12 åringar knuten till fritidsgården/skolan

§ 27 Redovisning av motioner vilkas beredning per 2011-02-23 inte slutförts

§ 28 Strategi för energieffektivisering för Falu kommunkoncernen 2011-2014

§ 29 Överlämnande av överförmyndarverksamhetens arkiv i Falun till motsvarande verksamhet i Borlänge kommun

§ 30 Konsumentverksamheten i Falun 2010

§ 31 Vägledningsdiskussion Uppdrag från parlamentariska gruppen

§ 32 Svar på inköp av bok


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2010-09-29

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

19:20 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19