Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2006-03-14.

§ 27 Information om och delegation för försäljning av fastigheter


§ 28 Fastigheten Skyfallet 15, Ingarvet

§ 29 Ny styrmodell för Falu kommun

§ 30 Information om årets lönerevision

§ 31 Översyn av bolagsstrukturen i Falu kommuns aktiebolag

§ 32 Vägledningsdiskussion om aktuella upphandlingsärenden

§ 33 Avrapportering om styrdokument för upphandling

§ 34 Gymnasieprogram med inriktning mot räddningstjänst

§ 35 Redovisning av motioner vilkas beredning per 2006-02- 21 ej avslutats

§ 36 Yttrande över medborgarförslag från Björn Axellie: Sotning på den egna fastigheten

§ 37 Information om förebyggande åtgärder för Svärdsjövattendragen

§ 38 Avrapportering från Parlamentariska Översynsgruppens arbete

§ 39 Yttrande över revisionsrapport angående övergripande granskning av Kommunstyrelsen och samtliga nämnder med fokus på intern kontroll

§ 40 Prövning av anställningsavtal

§ 41 Prövning av anställningsavtal

§ 42 Kommunstyrelsens firmateckning

§ 43 Ändring av sammanträdestid för allmänna utskottet

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-10-14

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:34 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19