Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2004-02-17.

§ 17 Falu Industrihus verksamhet (96:ST 122)

§ 18 Information från personalkontoret

§ 19 Jämställdhetsarbetet i Falu kommun (PKT 22/02)

§ 20 Informations- och vägledningsdiskussioner

§ 21 Kommunfastigheters tecknade ramavtal - antagna leverantörer

§ 22 Hälsinggårdsskolan Hus C – ombyggnad (KFA 49/03)

§ 23 Beslut om Rådhusets handikappanpassning (KST 145/01)

§ 24 Ombyggnad av Britsarvsskolan 2 till Montessoriskola Etapp 1 (KFA 75/02)

§ 25 Ombyggnad för del av Valhallaskolan till Landstingets Dans- och Musikskola, utökad investeringsram för kommunfastigheter (KFA 37/03)

§ 26 Ombyggnad av SOS-Alarms larmcentral Falun (KFA 24/04)

§ 27 Ombyggnad av f.d. centralkök Herrhagen – Händelseriket (KFA 25/04)

§ 28 Information från kommunfastigheter

§ 29 Markundersökning och fortsatt arbete – Gasverkstomten (KST 174/03)

§ 30 Eftergymnasial påbyggnadsutbildning av ordningsvakter/väktare i Falu kommun (KST 210/02)

§ 31 Redovisning av personalstatens storlek inom kommunstyrelsens förvaltningar (KST 184/03)

§ 32 Marginaliserade ungdomar (KST 01/03)

§ 33 Inrättande av en volontärbyrå i Falun – ett led i att utveckla den sociala ekonomin (KST 170/03)

§ 34 Lägesrapport om ärenden inom allmänna utskottets verksamhetsområde

§ 35 Yttrande över motion om kommunen som politisk och administrativ organisation (KST 66/02)

§ 36 Yttrande över motion om avsaknad av ett kommunövergripande personalpolitiskt program (KST 71/02)

§ 37 Yttrande över motion om allmän arbetstidsförkortning inom äldre- och särskilda omsorgen (KST 102/02)

§ 38 Yttrande över motion om att införa kortare arbetstid för kommunalanställda med barn upp t o m 8 år (KST 128/02)

§ 39 Yttrande över motion att Falu kommun endast skall nyttja porrfria hotell (KST 189/03)

§ 40 Yttrande över revisionsrapport avseende bidrag från Europeiska unionen (KST 204/03)

§ 41 Yttrande över revisionsrapport avseende översiktlig granskning och upphandling av konsulter (KST 225/03)

§ 42 Yttrande över revisionsrapport angående granskning av kommunstyrelsens ledning och samordning av kommunens förvaltning samt uppsikt över dess olika verksamheter (KST 203/03)

§ 43 Yttrande över skrivelse ”Angående ledningen av kommunstyrelsens förvaltningar” ( KST 38/04)

§ 44 Kapitaltäckningsgaranti för Falu Industrihus AB (KST 30/02)

§ 45 Överföring av verksamhet vid Falun Future Tech AB till skolstyrelsen (KST 111/99)

§ 46 Översyn av företagspolicy, bolagsordningar samt ägardirektiv och antagande av ägardirektiv för de helägda kommunala aktiebolagen (95.ST 361) (KST 44/03)

§ 47 Feriearbeten år 2004

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-01-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:00 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19