Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Allmänna utskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning och protokoll 2008-04-16.

§ 36 Upphandling av papper, plast, engångsartiklar och källsortering

§ 37 Uppföljning av uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöområdet, kommunstyrelseförvaltningen

§ 38 Information från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) till kommunstyrelsen

§ 39 Principer för upphandling av företagshälsovård

§ 40 Information om aktuella lokalfrågor

§ 41 Uppföljning av antalet plusjobbare

§ 42 Information om ”Ung utveckling”

§ 43 Svar på motion från Christer Falk (s) och Barbro Ödlund (s) om att Falu Kommun endast ska erbjuda heltidstjänster

§ 44 Svar på revisionsrapport: granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investe-ringar

§ 45 Information om revisionsrapport: granskning av ifrågasatt bisyssla och upphandlingsförfarande

§ 46 Svar på revisionsrapport: övergripande granskning av kommunstyrelsen och samtliga nämnder med fokus på intern kontroll

§ 47 Årsredovisning 2007 för Falu Kommuns förvaltade stiftelser

§ 48 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Samfond K1 2008

§ 49 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond för Falu stads förskönande

§ 50 Ansökan om bidrag ur stiftelsen Maria Kronbergs donation till lekplats 2008

§ 51 Information om försäljning av fastigheten Skyfallet 15, Ingarvsvägen 9

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-10-14

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:52 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19