Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Serviceutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens serviceutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2015-03-18

Innehållsförteckning

§ 29 Resultat - och investeringsprognos februari 2015 att godkänna

§ 30 Redovisning inför budgetdialog 2016-2018

§ 31 Hyresvakanser 2015

§ 32 Redovisning av tidigare antagen entreprenör för Vårdboende i
Hälsinggården

§ 33 Antagande av entreprenör för Paternosterverk - Vårdboende i
Hälsinggården

§ 34 Antagande av entreprenör för Brand- och utrymningslarm - Vårdboende
i Hälsinggården

§ 35 Antagande av entreprenör för Passerkontrollsystem - Vårdboende i
Hälsinggården

§ 36 Antagande av entreprenör för Trygghetslarm - Vårdboende i
Hälsinggården

§ 37 Information om serviceförvaltningens insatser under VM 2015

§ 38 Beslut om IT-förändringsprojekt Skoladministrativt system Falun 2012

§ 39 Information om etablering av IT-samordningsgrupp

§ 40 Överföring av arbetsuppgifter inom Systematiskt brandskyddsarbete

§ 41 Beslut om upprättande av Träbyggnadsstrategi

§ 42 Lägesrapport för Heltid till alla

§ 43 Sommarjobb inom Falu kommun

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2010-01-28

Senast ändrad/kollad 2015-03-31

15:25 av Helene Allanson

Sidan uppdaterad 2019-09-20